Datang Telecom och Conemtech vinner stort kontrakt för tid och frekvenssynkronisering av nya generationens mobilnät och dess basstationer

Världens största mobiloperatör inför IEEE 1588 och Datang Telecoms Grandmaster-plattform

PRESSMEDDELANDE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING

CHENGDU, Kina, och KISTA, Sverige, den 28 februari, 2013, Datang Telecom Technology Co. Ltd (DTT, publ) och Conemtech AB (priv) släpper idag nyheten att en av branschens största upphandlingar hittills väljer Datangs GNSS-97-P300 för sin utbyggnad av en kinesisk nationellt PTP tjänst (Precision Time Protocol). Det är världens största mobiloperatör som valt att ge Datang Telecom (DTT) och Conemtech AB mer än hälften av de 300 största städer i Kina som ska utrustas med tidsservrar för den nya generationen nätverk av basstationen i sin andra fas av utrullning av en PTP tjänst. Installation av utrustning för den nya PTP tjänsten startar omedelbart.

Ökningen av abonnenter och nya mobila tjänster leder oundvikligen till ett ökat antal accesspunkter mobilnäten. För ett stort nätverk med många små basstationer innebär en synkroniseringstjänst av hög kvalitet bättre användarupplevelser och ett högre utnyttjande av frekvensspektrum vid leverans av tjänster till det ökade antalet abonnenter. GNSS-97-P300 från Datang Telecom med sina multipla tidskällor siktar just på denna marknad för PTP synkronisering av 3G/4G/LTE nätverk.

Med detta ambitiösa investeringsprogram har operatören tagit ledningen i installationen av PTP synkroniserade nätverk och andra stora globala aktörer samt andra nationella operatörer samt de kinesiska elnäten förväntas följa. Detta stöds också av lanseringen av det kinesiska GNSS Beidou satellitsystemet som ger en mycket exakt alternativ källa för denna synkroniseringstjänst.

Datang och Conemtech inledde ett samarbete 2009 för att utveckla en state-of-the-art tidserver enligt standarden IEEE1588-2008 som var skräddarsydd, men inte enbart, till kraven på den kinesiska marknaden och mobiloperatören i synnerhet. Den resulterande tidservern GNSS-97-P300 är en framstående resultat av detta kinesiska-svenska partnerskap mellan Datang Telecom och Conemtech AB. Partnerskapet vann nästan halva volymen i operatörens förta utrullningsfas. Efter vidareutveckling ökade nu andelen då den bedömdes som det bästa totalerbjudandet bland konkurrenterna i fas II.

"Med de avancerade PTP produkter från Conemtech kunde vi följa specifikationen under utveckling och konstruera en tidsserverprodukt världsklass som kunde möta och överträffa operatörens krav och som stod sig både i den nationella och den internationella konkurrensen i det här projektet", säger Zhong Dingsi, utvecklings- och projektledare för Datang Telecom produkter division för tidsservers. "Vårt rykte och vår kompetens att kunna tillhandahålla ett högteknologiskt erbjudande och en varaktig leveransservice till operatören har säkrats för de framtida näten av vårt partnerskap med Conemtech. Vi är oerhört nöjda med Conemtech som konsekvent har kunnat leverera världsledande teknik längs vägen."

"Vi är också mycket hedrade av att få denna tilldelning", säger Ola Andersson VD Conemtech. "Den här vinsten betyder mycket för oss som leverantörer av avancerad teknik i en ny marknad för synkronisering av paketnätverk. Helt klart leder denna operatör och tillverkare av utrustning som Datang Telecom vägen för standardiserad teknik i stora synkroniserade nätverk och har visat att man snabbt kunnat införa tekniken baserat på våra högintegrerade produkter.”

För vidare information om Datang och GNSS-97-P300 gå till  http//www.datang.com. Conemtechs produkter I P5x serien finns bl.a på http://www.conemtech.com/masters.

Om Datang

Datang Telecom Technology Co., Ltd. är ett publikt högteknologiskt företag, som delägs av Datang Telecom Technology & Industry Group, ett statligt företag som administreras av SASAC (kommissionen för statligt ägda tillgångars tillsyn och administration). Bildat 1998, är Datang Telecom en ledande kinesisk telekomutrustningsleverantör med egna immateriella rättigheter. För närvarande omfattar varumärket "Datang Telecom" produkterlinjer inom Mikroelektronik, Programvara, Terminaler, Kommunikationslösningar och Service, etc. Produkter används i stor utsträckning av ILEC /CLEC, cellulära och företag och militären och exporteras till Centralasien och Sydostasien, Europa och den Amerikanska kontinenten.

Om Conemtech

Conemtech AB (priv), världsledande inom miniatyrisering av lösningar för leverans av exakt tid i paketnät för att ersätta eller komplettera GPS-installationer. Företaget tillverkar produkter i form av komponenter som distribuerar och applicerar exakt tid i kommunikationsnät, IT-infrastruktur och elnät. Kunderna varierar från världsomspännande till lokala leverantörer av kommunikationstjänster och tillverkare av nätverksutrustning. Genom företagets erbjudande av avancerade teknologier för tids- och frekvensstyrning har kunderna möjlighet att konstruera och tillverka strömsnåla och kostnadseffektiva nätverk och system. Produkterna stödjer dagens standarder, inklusive GNSS-baserad timing, IEEE 1588 (PTP) och Network Time Protocol (NTP). Conemtech är baserat i Kista, Sverige, och företräds globalt av lokala representanter. För mer information, besök: http://www.conemtech.com.

 

China goes PTP with Conemtech

Bild för nedladdning: PNG [1.6 Mb] | JPG [152 K] | TIF [1.8 Mb]

Copyright © 2024 Qulsar Inc. All rights reserved. Privacy Policy